Binecuvântaţi şi nu blestemaţi!

miercuri, 28 aprilie 2010

Romani 12:14 "binecuvântaţi şi nu blestemaţi!"

Zâmbesc altora pentru că mie mi-a zâmbit Dumnezeu!
Spun o vorbă bună celui necăjit pentru că mie mi-a spus Isus o vorbă bună când eram căzut!
Dăruiesc celui nevoiaş pentru că mie mi S-a dăruit El când eram pierdut!
Mă jertfesc pentru alţii pentru că pentru mine S-a jertfit Mielul!
Iubesc pe vrăjmaşi pentru că pe mine m-a iubit Domnul pe cand eram vrăjmaşi!
Binecuvântez pentru că am fost binecuvântat de El ca să fiu o binecuvântare!
Binecuvântez şi nu blestem pentru că am fost binecuvântat de El şi nu blestemat!

Mitruţ Ştiopu

0 comentarii:

Comentariul tău

Mulţumesc pentru comentariu!